Disclaimer


Lease Finance Company tracht de informatie op deze website zo compleet en up-to-date mogelijk te houden. Ondanks deze inspanningen kan de content van deze website incompleet of niet correct zijn. Lease Finance Company behoud zich het recht voor om informatie aan te passen of te verwijderen zonder daar vooraf over te informeren. Om deze redenen kunnen geen rechten worden gehouden aan het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken accepteert u deze disclaimer.

Verantwoordelijkheid

De websites van Lease Finance Company worden bezocht voor eigen rekening en risico. Lease Finance Company sluit elke verantwoordelijkheid uit voor iedere schade en gevolgen door het bezoeken van deze website, software en/of services of het niet kunnen benaderen van deze sites op ieder moment. Lease Finance Company behoud zich het recht voor de website aan te passen of te verwijderen op ieder moment zonder daar voor af over te informeren. Lease Finance Company sluit elke verantwoordelijkheid uit voor de informatie die afkomstig is van derden.

Privacy

Lease Finance Company respecteert de privacy van de website bezoekers en verzekert dat persoonlijke informatie vertrouwelijk zal worden behandelt. Persoonlijke gegevens zullen we nooit worden verkocht, verspreiden of uitlenen aan derden tenzij wij daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen of genoodzaakt zijn door de wet.

Door Lease Finance Company verzonden e-mail

Door Lease Finance Company verzonden informatie pr e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/ of verstrekken van deze informatie is niet toegestaan. Lease Finance Company staat niet in voor de juiste en volledig overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Toegang

Lease Finance Company behoud zich het recht voor om toegang te weigeren tot afgesloten gedeeltes van de website.

Copyright

Alle (auteurs-) rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software of informatie in andere vorm, komen toe aan Lease Finance Company en/of haar leveranciers. Informatie op deze internetsite zoals teksten, afbeeldingen of software mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Lease Finance Company.

Deze privacy statement en alle zaken hier omtrent vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen over de uitleg van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Utrecht.

Wij helpen u graag verder