Veelgestelde vragen subsidies


1.Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
De overheid stimuleert elektrisch rijden. Daarom zijn er meerdere mogelijkheden om via subsidies het elektrisch rijden voor u aantrekkelijker te maken. We sturen u graag de goede kant op als het gaat om de mogelijkheden en helpen u bij de subsidie aanvraag.

  • MIA – milieu-investeringsaftrek: MIA is een nationale en meest bekende subsidie. De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd. Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij RVO (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden aangemeld.
  • VAMIL – willekeurige afschrijving milieu-investeringen
    Met de VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Meer informatie over de MIA/VAMIL vindt u op de website van RVO.
  • Een groot aantal gemeenten en andere Nederlandse overheidsinstellingen bevorderen elektrisch rijden via verschillende subsidies en regelingen voor zowel elektrische voertuigen als laadpunten. Via de website van Nederland elektrisch worden de belangrijkste subsidies die in Nederland lokaal, regionaal en provinciaal verkrijgbaar zijn behandeld. 

2.Wordt de subsidie doorberekend aan de klant?
Ja, wanneer de subsidie voor de betreffende auto is toegekend, kan de subsidie worden opgenomen in het leasetarief.

3.Hoe hoog is het bedrag van de subsidies?
De subsidie kan per gemeente, provincie verschillen. LFC kan voor u het verwachte (maandelijkse) bedrag aan subsidie berekenen.

Wij helpen u graag verder